Regular Donor List

Sl No Name Mobile Number Date of Donation
1 Jagannath Das(Retd. principal Govt HS School) 9085360843 1st February
2 Labanya Sarma 9854275489 1st January
3 Pallabi Borthakur 9957556226 3rd March
4 Jayanta Bora 9435348638 3rd March
5 Sambhu Datta 9435558186 5th March
6 Amalesh Choudhury 9435020684 24th January
7 Mr. Hari Kanta Goswami 9435210171 28th March
8 Dinesh Agarwal 9435161222 18th August
9 Mrs Rajita Sharma 9435360897 23rd March
10 Swapan Kumar Gupta 9864497536 26th March
11 Atul Bina Bora 9435045111 Magh Bihu
12 Akashi Bhuyan 9435353924 6th January
13 Paresh Chandra Khaund 9818278833 1st May
14 Suchitra Varadarjan 9703690009 16th Dec
15 Ajanta Bhuyan 8811027220 24th Oct
16 Nava Jyoti Bhuyan 9957568305 21st September
17 Shikha Bhuyan 8876694557 5th September
18 Dr. Akash Pradeep Bhuyan, Mrs. Munumani Das 8135846845 7th October
19 Jona, Tapan, Mala Deepak 9957568305 26th August
20 Putali, Bulu, Deepak, Mala 9957568305 9th May
21 Abhinav Bhuyan 9706012006 29th April
22 Anubhav Vee Hazarika 9868282006 14th August
23 Shilpi Hazarika 9868282006 4th July
24 Rantu Saikia 9436165528 1st May
25 Sri Pankaj Bora 9435707446 1st May
26 Hiranya Kumar Patowary 9854641030 14th May
27 Gauriprova Saikia 9706109072 1st January
28 Sri Kabita Deka 9854538350 1st May
29 Dr. Anjana Kakoti Mahanta 9864425716 19th October
30 Dr. Anjana Kakoti Mahanta 9864425716 29th December
31 Pulin Rajkhowa 9435534209 1st May
32 Aparajeeta Borpuzaree 9707997044 10th January
33 Dr. Krishna Gogoi 9864015831 9th March
34 Srimati Rupali Sarma 8876682588 1st June
35 Srimati Rupali Sarma 8876682588 1st June
36 Srimati Rupali Sarma 8876682588 1st June
37 Sri Pranati Devi 9859409052 1st June
38 Naushad Akhtar Hazarika 9435063417 28th March
39 Dr. Anil Kumar Chowdhury 9401475960 24th July
40 Mr. Rajen Sarma 9954060220 15th July
41 Mr. Mohendra Ahom 9435521515 14th July
42 D. Rajen Saikia 9435509923 14th July
43 Mrs. Dipika Laskar 9435224363 15th July
44 Swapan Kumar Datta 7086186577 5th July
45 Mr. Kishore Kanti Bora 9435061241 16th April
46 Sri Jiba Prasad Barkatoki 9435360537 23th May
47 Sri Utpal Goswami 9435007382 28th March
48 Md. Rafiqur Rahman 9707063876 1st January
49 Swapan Kumar Gupta 9864497536 28th March
50 Swapan Kumar Gupta 9864497536 28th March
51 Lohit Chandra Kalita 9435061282 28th March
52 Lohit Chandra Kalita 9435061282 28th March
53 Suren Borah 9435065831 5th September
54 Srimati Pranita Daloi 9954889212 20th September
55 Purnima Devi Bordoloi 9678566240 8th August
56 Akon Devi 8486371211 19th November
57 Miss Sabita Baishya xxxx 10th February
58 Santa Sarmah 9954389638 9th May
59 Rudreswar Sarma 9435100812 7th September
60 Jharna Das 9435546497 4th December
61 Mr. B.K. Sarma 9435137942 23rd September
62 Debasree Bhattacharya 9864018798 11th June
63 Upama Saikia 9435064816 14th March
64 Sanjeeb Saikia 9435064816 19th August
65 Runa Baruah 9401008569 26th January
66 Dr. Jamuna Sharma Choudhury 9859231674 6th June
67 Bharati Chakraborty 03612450826 1st April
68 Miss Shipra Deb 9954173704 26th April
69 Shyamal Kumar Mazumdar 9864056320 1st April
70 Hemchandra Tamuli 9435380354 1st May
71 Dr. Mukut Goswami 9435060600 26th March
72 Bijumoni Pathak 9435368365 26th March
73 Chandrika Das 9707073062 26th March
74 Dr(Mrs.) Bibha Devi 9435568510 26th March
75 Dr. Purabi Boruah 9864383670 1st December
76 Hari Kanta Goswami 9435210171 26th March
77 Sasanka Sekhar Sarma 9435710107 2nd December
78 Muruli Kumar Sarma 9435063291 28th March
79 Subhrendu Das Gupta 9435517718 8th December
80 Dhirendra Kumar Hazarika 9435065375 1st March
81 Dr. Haralal Biswas 9435365518 7th February
82 Prasanta Kumar Saikia 9435710157 30th January
83 Sourabh Jyoti Borah 9859357730 1st March
84 Bimal Baruah 9435083684 1st March
85 Arunima Baruah 7399866984 1st March
86 Rupa Borah 9435060451 1st October
87 Dr. Bhano Borthakur 9957576153 1st January
88 Sri Jayanta Kumar Das 9435183208 1st January
89 Mrs. Madhumita Saikia 9401025130 5th May
90 Kula Dhar Borah 9435367867 1st January
91 Dhan Bahadur Chetri 9401609293 14th March
92 Utpal Kumar Borah 8473968624 1st April
93 Mr. Lachit Das 9435367853 1st January
94 Anand Kumar Rathi 9435165031 16th February
95 Hemodhar Hazarika 9435165179 1st May
96 Durgeswar Sarmah 9678815907 3rd February
97 M.Rama Krishna Reddi 9954218867 13th September
98 Dr. Basistha Kalita 8812059902 20th August
99 Maani Bordoloi 9401177428 7th April
100 Dr. Gunajit Patowary 9435321402 21st January
101 Arjun Chandra Das 9435914515 1st February
102 Satya Krishna Misra xxxx 19th January
103 Nirupama Misra xxxx 19th January
104 Amulya Chandra Das 9678915598 1st January
105 Dr. Syed Ahmed Zadid 9435024855 24th February
106 Atul Chandra Goswami 9435561612 8th July
107 Alarka Kumar Das 9854364680 15th August
108 Nanima Choudhury 8876121634 9th January
109 Dr. Kularanjan Deka 9435801266 13th May
110 Dr. Dhriti Talukdar 7896659126 14th January
111 Dhira Talukdar 9859664223 1st May
112 Mrs. Dipika Das 9859162674 27th May
113 Keshab Chandra Dakua 9864393537 14th March
114 Binaya Bala Dakua 9954157858 2nd August
115 Mrs. Renu Priya Das 9706640469 24th February
116 Mita Chakraborty 9864012854 1st March
117 Bipul Das 9864067496 1st April
118 Abhinav Bhuyan 9706012006 29th April
119 Kshirode Khakhlary 9435313778 10th July
120 Dr. Monoj Gogoi 8133874116 10th November
121 Dr. Tapan Chandra Kalita 9435399760 12th June
122 Khogen Gogoi 9401155838 30th March
123 Nabaraj Sarma 9859111435 19th June
124 Pradip Kumar Roy 9854333907 10th March
125 Rupnath Brahma 9435326457 30th January
126 Sri Nikhil Chandra Das 9678531824 2nd March
127 Chandan Das 9435022655 12th March
128 Annada Medhi 9435186592 20th April
129 Dr. Ratan Kumar Roy 9435022675 2nd March
130 Khagen Kalita 8811011937/ 9707821533 4th March & 26th April
131 Sita Baruah 9435529813 10th June
132 Mrs Rupali Sarmah 8876682588 21st March
133 Mr. Jagamohan Kakati 9435836020 10th March
134 Gagan Chandra Sharma Bordoloi 8474865795 15th April
135 Mrs. Biva Bhagawati 8876909537 17th November
136 Dr. Linton Hazarika 9401020073 22nd January
137 Srijani Das 9706599071 15th March
138 Mrs. Banti Baruah 9864062674 20th February
139 Dr. Ranjit Boro 9435483130 10th February
140 Dwijen Chandra Bordoloi 9854280512 14th November
141 Mr. Gobinda Borah 9854027616 15th August
142 Tarun Saikia 9678946524 14th November
143 Dr. Bharat Bhuson Borah 9435235513 18th January
144 Juri Saikia 9864995550 24th December
145 Sri Brajen Dutta 9435212879 14th November
146 Shilpi Hazarika 9868282006 14th July
147 Shrimati Rumi Sarma 9859065758 12th February
148 Alak Jyoti Das 9864066714 1st February
149 Anubhav Vee Hazarika 9868282006 14th August
150 Dipak Bhattacharya 8402908951 15th February
151 Lipika Dey Dutta 9854514256 16th February
152 Lily Devi 9954193783 16th February
153 Anindita Chakravarty 9435312535 27th January
154 Sikim Uddin Sheikh 9854445106 27th January
155 Syed Jawahar Hussain 8724018899 1st January
156 Swapan Saha 9435483628 27th January
157 Ms. Subrata Goswami 9435120527 1st January
158 Saroj Kumar Pasayat 9435560145 27th January
159 Sanjita Ray 9435326784 29th January
160 Santanu Bhuyan 9954400687 1st May
161 Sri Sukanta Bhowmick 9435064768 28th January
162 Rudra Kumar Das 9435365466 15th January
163 Utpal Baruah 9864622831 11th March
164 Sri Jaydev Das 9957040775 16th January
165 Norendra Nath Saikia 9678306631 1st December
166 Dhirendra Nath Medhi 8876854807 10th January
167 Dr. Birhash Giri Basumatary 9435023057 10th January
168 Sunindra Nath Das 9435482732 10th January
169 Bishnu Prakash Bajaj 9435111502 10th January
170 Hari Lal Bayan 9435483055 1st January
171 Deepak Kumar Das 9435024029 10th January
172 Keshab Chandra Kaushik xxxx 10th January
173 Manik Chandra Dutta 8011140188 10th January
174 Jamal Uddin Ahmed 9435121572 10th January
175 Anowar Hussain Khan 8011520510 16th January
176 Jitendra Kumar Deka 9435065425 1st January
177 Mrs. Akon Devi 9401876341 13th December
178 Mrs. Pranita Doloi 9954889212 6th March
179 Mamoni Pator 9707772274 14th March
180 Dr. Bhaben Chandra Neog 9435064480 10th March
181 Mrs Bani Borthakur 9957731212 27th March
182 Mrs Ranjita Borthakur 9707582680 2nd July
183 Mrs. Champa Hazarika 9435064481 31st October
184 Munin Borthakur 9435835998 12th December
185 Manoranjan Tamuly 9435164893 20th January
186 Mrs Dibya Ahom Deka 9435365991 19th August
187 Mrs. Nizara Gogoi(Bhuyan) 9435164811 13th June
188 Mrs. Dipti Das 8135884693 31st July
189 Sri Ashoka Ranjan Bhattacharjee 9435313420 5th September
190 Prabin Kumar Deka 9464164482 10th August
191 Mrs Bijaya Das 9864083705 6th March
192 Haramohan Kalita 9435164799 12th March
193 Hemanta Boruah 9854203608 25th January
194 Mr. Anil Saikia 9859862951 8th December
195 Sri Pradip Phukan 9435610152/ 8472982155 2nd January
196 Sri Amulya Saikia 9435699467 28th December
197 Swapnali Saikia 9864123854 2nd February
198 Mrs. Ajanta Bhuyan 8811027220 24th October
199 Rajib Saikia 9435043996 10th May
200 Nava Jyoti Bhuyan 9957568305 21st September
201 Manas Jyoti Bordoloi 9678006568 18th November
202 Dr. Prabin Kumar Neog 9435094212 23rd October
203 Ranjit Bhuyan 9854193070 22nd July
204 Adity Das Baruah 9435347459 18th January
205 Mrs. Ranju Gogoi Chutia 8876351646 28th January
206 Mrs. Ranju Barauh 9435164747 1st January
207 Parag Saikia 9435611448 15th November
208 Bhanu Borah Bhuyan 9859374512 1st January
209 Ms. Akashi Bhuyan 9435353924 6th January
210 Runumi Baruah 9864305025 23rd January
211 Rajen Bordoloi 9435601666 1st January
212 Provawati Duarah 9859235279 1st February
213 Ajit Chandra Bhatta 8011017078 1st January
214 Pritom Debroy 9678072247 2nd November
215 Pratap Baruah 9435309654 25th March & 2nd November
216 Abul Kalam Samsuddin 9864245810 1st November
217 Jyotirmoy Purkayastha xxxx 1st January
218 Dr. Jibeswar Chakravarty xxxx 1st January
219 Dr. Anjanjyoti Choudhury xxxx 1st January
220 Jyotirmoy Purkayastha 9435018240 1st January
221 Atul Chandra Sarma 9864507528 2nd November
222 G.L. Agarwalla xxxx 19th September
223 Dr. Jahanara Begum 9435080406 1st May
224 Nilima Goswami 9435112373 24th October
225 Saurabh Kumar Bhuyan 9435040160 26th January
226 Bapan Kalita xxxx 15th April
227 Bimal Phukan 9435109158 1st April
228 Dinesh Chandra Barman 9435556213 1st April
229 Dr. Nareswar Sarma 9435137411 24th February
230 Gunendra Nath Goswami 9864022659 1st April
231 Bhabendra Nath Saikia 9864049692 1st April
232 Ajit Kumar Khatoniar xxxx 14th April
233 Pratul Chandra Phukan 9954049671 1st April
234 Nishinath Changkakoti 9435194714 4th April
235 Homen Borgohain xxxx 15th April